آدم بی دین را به راه راست آوردن

درخواست حذف این مطلب

« وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدَى »

اول و آهر 3 بار درود شریف سپس آیه مذکور را روی هر خوردنی و نوشیدنی 3 بار خوانده بخورانند ان شاء الله آن فرد دیانت دار خواهد شد و از گمراهی نجات حاصل میکند.